Autisme Chat-List

 

Autisme, wat is het ?


Een vraag die niet in één handomdraai kan worden beantwoord. Op deze pagina kan je een eerste duiding vinden. Het ligt niet in onze bedoeling en het is ook niet haalbaar om via een webside je wegwijs te maken in de complexiteit van autisme, laat staan dat we je (des-)kundig kunnen maken.


Er is heel wat te vinden op het web, de vraag is wat is de waarde van al die informatie?

Heel wat van die sides zijn met de beste bedoelingen gemaakt, maar steunen voor hun informatie op dubieuze bronnen, en brengen de lezer eerder op een dwaalspoor. Heel wat van deze sides baseren zich op weinig wetenschappelijk onderbouwde gegevens.


Een gecoördineerde website die kwaliteitsvolle informatie biedt is http://www.participate-autisme.be


 

Je kan stellen dat autisme gekenmerkt wordt door:

 

Een stoornis in het sociale contact, met name in de sociale wederkerigheid De aard van deze contactstoornis kan heel verschillend tot uiting komen. Sommige personen zijn heel passief en nauwelijks betrokken bij de hen omringende wereld, terwijl anderen geen afstand bewaren en vaak op een bizarre claimende wijze iemands aandacht opeisen. Bovendien is zowel het inzicht in wat anderen voelen en denken als het doorzien van sociale situaties zeer beperkt.


Een stoornis in de verbale en non-verbale communicatie Sommige personen spreken in het geheel niet, anderen zijn misleidend welbespraakt, met alle mogelijke tussenvormen. Het blijft echter voornamelijk eenrichtingsverkeer. Mimiek en gebarentaal is voor hen moeilijk te begrijpen en kan een bron van verwarring vormen.


Een stoornis in het verbeeldingsvermogen Deze stoornis (zich onvoldoende iets kunnen verbeelden/voorstellen en er betekenis aan kunnen verlenen) kan zich uiten in o.a. een totaal gebrek aan verbeelding, invoelingsvermogen, maar ook in een teveel aan fantasie, waar het individu zich in verliest.


Een opvallend beperkt repertoire van interesses en activiteiten Het individu heeft slechts oog voor enkele objecten, onderwerpen of activiteiten (bijvoorbeeld draaiende wieltjes, treinen of het openen en sluiten van deuren). Hij kan hier zo door in beslag genomen of geobsedeerd worden dat hij veel te weinig interesse in andere zaken heeft, waardoor de ontwikkeling ernstig wordt belemmerd, en zijn isolement toeneemt.

 

CHAT-LIST

Een eenvoudige vragenlijst, bestaande uit 9 vragen aan de ouders en 5 aandachtspunten voor observatie van de peuter tijdens de raadpleging bij de arts kan een eerste indicatie geven voor verder onderzoek. De checklist kan op nauwelijks enkele minuten ingevuld worden. U vindt ze hier  chat-list

 


Ben u op zoek naar een dienst voor een diagnose dan kan u terecht bij


Centrum Neurologische Ontwikkeling

Laarbeeklaan 101

1090 Brussel / Jette

tel. (02)477 56 95


Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen Leuven

Herestraat 49

3000 Leuven

tel. (016)33 75 08


Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen Antwerpen

Doornstraat 331

2610 Wilrijk

tel. (03)828 38 00


Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen Gent

De Pintelaan 185

9000 Gent

tel. (09)240 57 44

 

Expertisecentrum autismespectrum stoornissen  Leuven

Het secretariaat van het ECA is op weekdagen te bereiken van 9 uur tot 17 uur. Indien u meer informatie wenst of indien u een afspraak wilt maken kunt u de medewerkers van het secretariaat contacteren via het telefoonnummer 016 34 38 21